Atıksu

Atık sularımız Merkezi Arıtma Tesisine bağlanarak biyolojik ve kimyasal arıtmaya tabi tutulmaktadır.