De reis naar het hart van de natuur begint! Trouw aan de natuur komt tot leven. Welkom bij Side Star Hotels, om groene transformatie en groen onvoorwaardelijk te waarderen!

Als Side Star Hotels geloven we dat de wereld een grote familie is. We zien de lucht net als onze vader, de aarde net als onze moeder, en alles wat met de natuur te maken heeft als onze broers. We waarderen tijd, natuur en energiebronnen en streven ernaar om de vormen en mogelijkheden van technologie te gebruiken die de natuur niet schaden.                                                                                  

We verwachten dat je deze reis naar het hart van de natuur vergezelt, naar deze wereld waar loyaliteit aan de natuur tot leven komt, en meewerkt binnen het kader van ons begrip van milieuwetenschapper en service.

WELKOM BIJ GROEN DENKEN

In 1960 was er gemiddeld 0,44 hectare landbouwgrond voor per persoon van de bevolking in de wereld, vandaag is dit minder dan 0,25 hectare, dat is ongeveer een halve hectare. Volgens de meest optimistische schattingen over vruchtbare landbouwgronden is 0,07 hectare landbouwgrond per hoofd van de bevolking nodig om landen zelfvoorzienend te laten zijn in voedsel.

Ons milieubeleid

Het is essentieel om de economische en sociale ontwikkeling te verzekeren door de menselijke gezondheid, het ecologische evenwicht en de culturele, historische en esthetische waarden te beschermen. Voor duurzaam toerisme We hebben een programma voor duurzaam toerisme gecreëerd om het milieu te beschermen, de negatieve effecten van ons bedrijf op het milieu te minimaliseren en bij te dragen aan de ontwikkeling van ons milieu en onze samenleving.

We zullen alle toepasselijke milieuwetten, en -regelgeving naleven en duidelijke doelen en doelstellingen stellen voor milieubescherming. Met deze doelen en doelstellingen, om de milieu-impact van ons bedrijf tijdens de bedrijfsvoering te beperken en te minimaliseren:

We gaan ons energieverbruik verminderen,

We gaan ons waterverbruik verminderen,

We zullen onze afvalproductie verminderen,

We zullen het gebruik van hernieuwbare energie ondersteunen en ervoor zorgen dat materialen worden gebruikt die het minst schadelijk zijn voor het milieu.

We organiseren milieutrainingen voor onze medewerkers en zorgen voor interne en externe communicatie.

505 miljoen mensen in de wereld leven vandaag in landen met waterschaarste en wordt gedenkt dat  in 2025 dit aantal naar verwachting 2,4 tot 3,4 miljard stijgen.

Door het water-, energie- en chemicaliënverbruik te controleren, grijpen we in bij onnodig en overmatig gebruik.

Door afvalwater om te leiden naar zuiveringsinstallaties van MATAB (Manavgat Environmental Protection Tourism Infrastructure Facilities Association) veroorzaken we geen vervuiling van zee, bodem en grondwater.

We dragen bij aan de planning van de infrastructuur door de productie van vast afval te controleren en te beheersen.

We sorteren vast afval en sturen het naar recycling, waardoor onnodig energieverbruik en productievervuiling worden voorkomen.

We slaan gevaarlijk afval op, zoals batterijen, gloeilampen, toner, cartridges, machineolie, kantoorelektronica in speciaal daarvoor ontworpen afgesloten ruimtes, en leveren ze af aan erkende gespecialiseerde organisaties voor verwijdering.

Antalya maquis zijn aan het verdwijnen... 60 plantensoorten die alleen in Antalya in de wereld leven, sterven snel uit!

Energiebesparend

Besparingen op verwarming en koeling is verminderen van de opwarming van de aarde!

Door het gebruik van isolatieglas in kamers en restaurants verbruiken we allebei 20% minder energie bij verwarming en koeling en dragen we bij aan het terugdringen van de opwarming van de aarde.

Afstellen – regeling van warmte

De temperatuur van elke kamer kan afzonderlijk worden aangepast en is thermostaatgestuurd. Op de toegangsdeuren van de gebouwen worden windschermen/luchtgordijnen geplaatst.

Minimaal energieverbruik met energiezuinige airconditioners!

Er is een systeem in de kamers dat de elektrische energie afsnijdt nadat de gasten de kamer hebben verlaten. Door het gebruik van A-klasse energiezuinige airconditioners besparen we elk jaar 33% energie in vergelijking met een subklasse.

Verwachte besparingen in verlichting!

Met het speciaal ontworpen verlichtingssysteem voorkomen we zowel onnodige verlichting als de hoogste besparing door het gebruik van A-klasse lampen.

Voldoende en noodzakelijke verlichtingssysteem

Door in een deel van de openbare ruimtes bewegingsgevoelige lampen te gebruiken, voorkomen we dat er ook maar een enkele lichtstraal verspild wordt.

Niet-vervuilende en hernieuwbare energie met zonne-energie

We gebruiken 70% van de zonne-energie uit hernieuwbare en niet-vervuilende energiebronnen om warm water te leveren.

Geavanceerde technologie voor meer energiebesparing

We voorkomen energieschommelingen door het gebruik van frequentieomvormers in airconditioning en hydrofoor in liften, en we minimaliseren ook het energieverbruik door gebruik te maken van hoogrenderende verwarmingsapparatuur.

Besparen op water

Minder waterverbruik, meer leven!

Naast speciale kranen en douchekoppen met een laag debiet, voorkomen we onnodig waterverbruik door gebruik te maken van fotocel- of tijdgestuurde kranen, douches en urinoirs. Zo willen we 20 miljoen liter water per jaar besparen.

Water besparen is respect voor het leven en de natuur!

We verminderen het gebruik van sifonwater door reservoirs met een klein volume en beheersen de toch al schaarse watervoorraden. We besparen 10 miljoen liter op het jaarlijkse waterverbruik van de sifons.

Pas op voor lekkage, zorg voor de natuur!

We trainen ons personeel om waterlekken uit kamertoiletten op te sporen en te voorkomen, en we verwachten van onze gasten dat ze deze lekken aan ons melden.

Om een natuurlijk onderdeel van de natuur te zijn!

Door onze natuurvriendelijke tuin te besproeien met druppel- en sproeisystemen en alleen 's nachts, voorkomen we zowel overmatig waterverbruik als verdamping.

We vermijden chemicaliën

Water, chemie en energiebesparing tegelijk!

Met de bijdrage van onze gasten... Om het waterverbruik voor het wassen van handdoeken en lakens te verminderen verwisellen we het op verzoek  van de gasten.

Minimaal chemicaliënverbruik voor de gezondheid van mens en milieu!

We houden het verbruik van desinfecterende chemicaliën onder controle door gebruik te maken van een automatisch doseersysteem in de zwembaden.

Door te desinfecteren met ozonmachine in keuken groentewasafdelingen, gebruiken we geen chemicaliën en zorgen we voor waterverbruik.

Bovendien wordt de gastenkamer en de omgevingdesenfectie gedaan met een speciaal ontworpen ozonmachines zonder gebruik van chemicaliën.

Mieren huisvesten en voeden zich met vele andere soorten geleedpotigen. De sleutel tot deze gastvrijheid is het vermogen van de gasten en de gastheer met een goed communicatie.

Bedankt voor het niet roken!

We reserveren één vijfde van onze kamers voor onze niet-rokers en dragen zo bij aan de bescherming van hun gezondheid.

Pionieren ecologische beweging met de natuur-air conditioner gassen!

We gebruiken ozonvriendelijke gassen in airconditioning- en koelunits en houden de efficiëntie op het hoogste niveau door ze regelmatig te laten onderhouden.

Fietsservice verlenen,

We moedigen het openbaar vervoer aan door onze gasten te vertellen hoe ze kunnen profiteren van het openbaar vervoer, en we voorkomen de uitstoot van kooldioxide door fietsen te gebruiken voor korte afstanden.

Bij elke stap een stuk van het natuur zijn!

Alle schoonmaakmiddelen, afwasmiddelen (handwas en machinewas) en wasmiddelen en algemene schoonmaakmiddelen die in de faciliteit worden gebruikt, zijn biologisch afbreekbaar.

Biobrandstofproductie uit gebruikte plantaardige oliën!

We zamelen gebruikte plantaardige keukenoliën in en geven deze gratis aan bedrijven die biobrandstoffen produceren.

Bewustwording van harmonie en deelname aan de natuur

Beheersing van milieurisico's bij onderhoud en reparatie!

De service en het onderhoud van alle apparatuur die in de onderneming wordt gebruikt, worden uitgevoerd zoals gespecificeerd in de wet- en regelgeving.

 

Ons inkoopbeleid

Ons primaire doel is om het milieu te beschermen voor duurzaam toerisme, om de negatieve effecten van ons bedrijf op het milieu te minimaliseren, om bij te dragen aan de ontwikkeling van ons milieu en de samenleving, om duurzaamheid in aankopen te waarborgen.

We zullen aandacht besteden aan de selectie van de voedsel- en drankartikelen die voor onze groep worden gekocht van topkwaliteit, geschikt voor hun doel en relevante wetgeving, evenals lokaal geproduceerde producten.

Om de effecten van ons bedrijf op het milieu tijdens de werking ervan te beperken en te minimaliseren, zullen we de volgende criteria evalueren, samen met prijs, kwaliteit, geschiktheid tijdens de aankoop, en niet alleen de aankoopkosten in overweging nemen, maar ook de levenslange kosten bij de aankoop een product:

- Productvoorkeur van gereedschap-apparatuur die minder energie verbruikt,

- Productvoorkeur van gereedschap-apparatuur die minder water verbruikt,

- Voorkeur voor gereedschap-apparatuur, producten en diensten die minder afval produceren,

- De keuze van materialen die de minste schade aan het milieu veroorzaken,

- Door te communiceren met onze leveranciers vergroten we het bewustzijn over het leveren van duurzame producten en diensten.

Ons beleid inzake sociale verantwoordelijkheid

Bij het exploiteren van onze hotels is het bedoeld om bij te dragen aan de ontwikkeling van zowel het milieu, onze medewerkers als de samenleving waarin we leven, en ook om duurzaam toerisme te garanderen.

Onze groep, vooral om de scholen in de regio levend te houden; zal zowel in natura als in contanten hulp bieden voor de bescherming van historische en culturele waarden en artefacten. Er zullen studies worden uitgevoerd met lokale en nationale verenigingen over de milieukwestie.

Ons bedrijf zal haar lidmaatschap en relaties met niet-gouvernementele organisaties op het gebied van lokaal en nationaal toerisme en duurzaam milieu blijven uitbreiden.

We zullen bijdragen aan zowel de werkgelegenheid als de lokale economie door werkgelegenheid te bieden aan degenen die wonen in de regio's waar de voorzieningen zijn gevestigd en door zoveel mogelijk de voorkeur te geven aan lokaal geproduceerde producten. We zullen ervoor zorgen dat er trainingen worden georganiseerd voor het langdurig werken van het werkende personeel en om hun kennis, omgangsvormen en vaardigheden met betrekking tot het werk te vergroten. Speciale aandacht wordt besteed aan het tewerkstellen van gehandicapt personeel in onze faciliteiten.

We werken samen met de lokale overheid en openbare instellingen om de negatieve effecten die kunnen optreden als gevolg van de ontwikkeling van het toerisme te elimineren.

Een van onze doelen is om het motto 'Think Green' (denk groen) alle doelgroepen te laten bereiken.

Een visueel feest in harmonie met de natuur, een leefruimte specifiek voor dieren!

Door rijke tuinaanleg te maken, beschermen we de natuur waarin we leven en bieden we zo een omgeving waar kleine dieren in de regio kunnen schuilen.

Participatief milieubewustzijn!

Door de mening van onze gasten te peilen via enquêtes, geven we vorm aan onze bijdrage aan ecologie vanuit hun perspectief.

Al onze medewerkers omarmen onze bedrijfscultuur en missie!

We bieden al onze medewerkers periodieke trainingen om onze inspanningen om het milieu te beschermen, hun deelname te verzekeren en hun productiviteit te verhogen.

Het meest waardevolle concept is bewustwording!

Door thema's als ecologisch evenwicht met gebruik van hulpbronnen en milieubescherming op te nemen in kinderanimaties, dragen we bij aan het milieubewustzijn en de ontwikkeling van onze kinderen.

AFVALVERMINDERING EN RECYCLING

 

Nee tegen snelle consumptie, ja tegen lokale productie!

We vermijden wegwerpverpakkingen en producten in restaurants en bars zoveel mogelijk, slaan het resulterende verpakkingsafval op voor recycling en leveren het gratis af bij vergunde bedrijven. We ondersteunen milieuvriendelijke productie door alternatieve voedingsmiddelen en dranken te bereiden die zijn bereid met ecologisch geëtiketteerde grondstoffen.

Afval scheiden door gasten

In de algemene ruimtes zijn scheidingsstations voorzien waar gasten hun vaste afval kunnen scheiden. Er zijn speciale dozen in de lobby voor gasten om batterijafval te scheiden, en in de personeelsruimtes voor de faciliteit om batterijafval te scheiden.

Het is recycling en als steun aan de samenleving!

Elk jaar blijven we waarde toevoegen aan de productie door alle opgeknapte artikelen te recyclen of aan scholen en goede doelen te geven.

We verzamelen plastic, metaal, enz. gerecycleerde materialen van de faciliteit en geven deze tegen een vergoeding aan erkende organisaties.

De textielproducten die niet meer in gebruik zijn, verwerken we en een deel daarvan weer terug naar Personeels- en Gastgebruik.

Natuurlijkheid zit in de details!

Tijdens onze renovatie hebben we ervoor gezorgd dat we milieuvriendelijke materialen hebben gekozen en hebben we ons ingespannen om elk detail te harmoniseren met de natuur.

Bloemen zijn de mooiste woorden die de natuur ons vertelt en de mooiste symbolen die het laat zien. Het laat zien hoeveel hij van ons houdt.

Johann Wolfgang von Goethe