Çevre & Sürdürülebilirlik

Doğaya sadakat hayat buluyor.

Doğanın kalbine yolculuk başlıyor! Doğaya sadakat hayat buluyor. Yeşil dönüşüme, yeşile koşulsuz değer vermeye, Side Star Hotels`e hoş geldiniz!

Side Star Hotels olarak bizler, dünyanın büyük bir aile olduğuna inanıyoruz. Gökyüzünü tıpkı babamız gibi, yeryüzünü tıpkı annemiz gibi ve doğaya dair her şeyi kardeşlerimiz gibi görüyoruz. Zamana doğaya ve enerji kaynaklarına değer veriyor, teknolojinin doğaya zarar vermeyen biçim ve olanaklarını kullanmayı amaçlıyoruz.

Sizleri de doğanın kalbine uzanan bu yolculuğa, doğaya sadakatin hayat bulduğu bu dünyaya eşlik etmenizi, çevre bilimci ve hizmet anlayışımız çerçevesinde gönül birliği yapmanızı bekliyoruz.