Zonne Energie

65-70% van het warme water dat we in onze faciliteit gebruiken, wordt geproduceerd door zonne-energie.